کارگاه‌های کودک

به کلاس طبیعت خوش آمدید!

کارگاه های کودک

بچه‌ها به‌طور ذاتی عاشق تنوع زیستی‌اند،

وقتی خاک باغچه رو دنبال یک کرم یا حلزون زیرورو می‌کنند، وقتی با شگفتی تار درهم‌تنیده‌ی عنکبوت رو نگاه می‌کنند، وقتی تو گلدان بذر سبزی می‌کارند، یا پروانه‌ها را دنبال می‌کنند. حتی وقتی سعی می‌کنند عکس‌العمل قورباغه را زیر ذره‌بینی که نور شدید خورشید را منعکس کرده ببینند. یا وقتی لانه مورچه‌ها را زیرورو می‌کنند؛ در تمام این لحظات بچه‌ها مثل یک اکولوژیست (بوم‌شناس) در حال اکتشاف‌اند.

بوم‌شناس‌ها به انواع مختلف حیات روی کره زمین، تنوع زیستی می‌گویند؛ از موجودات میکروسکوپی تا وال آبی با یک‌چهارم طول یک زمین فوتبال، بلندترین درخت‌ها یا «سِکویا» با 180 متر طول تا موجوداتی که در اعماق اقیانوس‌اند یا بر بلندای آسمان اوج می‌گیرند، جزئی از تنوع زیستی هستند.

بوم‌شناس‌ها می‌گویند اولین قدم برای محافظت از هر چیزی، علاقه‌مند شدن است، اجازه بدهیم بچه‌ها با حواس پنج‌گانه‌شان به کشف و شهود ادامه بدهند، این راه آن‌ها را علاقه‌مند و آگاه می‌کند، تنها با آگاهی و علاقه می‌شود به حفاظت و حمایت از گونه‌های مختلف حیات امیدوار بود. با کارگاه‌های بلوط همراه شو برای شناخت  شگفتی‌های این جهان.

باغبان شو

آشنایی با گیاهان

منجم شو

آشنایی با سیارات و ستارگان

با طبیعت بنواز

آشنایی با اصول موسیقی و حرکت در طبیعت

زندگی را بازی کن

تئاتر
نمایش خلاق

دوستان من، دنیای من

ویژه کودکان معلول

خزنده شناس شو

آشنایی با خزندگان و دوزیستان

قصه و کرسی

حل مساله در طبیعت

دنیاتو حس کن

شناخت حواس پنج‌گانه در طبیعت

باستان شناس شو

کودک و موزه

فلسفه برای کودکان

فبک

کارگاه های کودک و موزه

تن آگاهی و خودمراقبتی

ویژه پدرها و مادرها و تسهیلگران

کارگاه حیات‌وحش

دیدار با پستانداران، پرندگان و خزندگان

پرنده نگر شو