قصه‌ها

به قصه‌ها سر بزنید!

قصه

به قصه‌ها سر بزنید!
قصه‌گویی و روایت‌گری یکی از مهم‌ترین رکن‌های زندگی بچه‌هاست.

کودکان اسفنج در معرض آب‌اند، قصه‌ها و روایت‌ها را می‌بلعند و قصه زندگی خودشان را می‌سازند.

ما اولین بار در قصه‌ها بود که فهمیدیم به غیر از خانه خودمان و خانه مادربزرگمان، خانه‌های دیگری هم هست، شهرهای دیگری هم هست. از این روی است که ادبیات ترکیب معجزه‌آسایی از هنر و زبان، برای آفرینش زیبایی‌ست؛ برای اینکه بچه‌ها را در این آفرینش سهیم کنید:

  • با صدای بلند، با هیجان و اشتیاق برایشان کتاب بخوانید.
  • شعرها را با صدای خنده‌دار و متفاوت حیوانات بخوانید.
  • اجازه بدهید فرزندتان صداها را تقلید کند، تصاویر را تشخیص بدهد و کلمات را یاد بگیرد؛ کودکانی که دایره لغات گسترده‌ای دارند، بهتر تفکر می‌کنند.
  • از تکرار یک داستان ناراحت نشوید، کودکان عاشق تکرارند.
  • خواندن کتاب را به یک مکالمه جذاب تبدیل کنید.
  • با مبالغه در ایجاد آواها، قوه تخیل کودک را تحریک کنید تا به عمق داستان برود و با قهرمان داستان همذات پنداری کند.
  • از تن صدای نمایشی استفاده کنید تا رشد عاطفی اجتماعی بچه‌ها شکل بگیرد.
ماهی سیاه کوچولو
المر
سفر
دشمن
جنگل برای همه
درخت بخشنده
قول بچه قورباغه