شناسنامه کتاب

تحلیلگر کتاب : کارگروه ادبیات بلوط
تصویرگر : فرشید مثقالی
نام کتاب : ماهی سیاه کوچولو
نویسنده : صمد بهرنگی
ناشر : نشر نظر

تحلیل کتاب

شب چله بود. ته دریا ماهی پیر، دوازده هزار تا از بچه‌ها و نوه‌هایش را دور خودش جمع کرده بود و برای آن‌ها قصه می‌گفت:

یکی بود یکی نبود. یه ماهی سیاه کوچولو بود که با مادرش در جویباری زندگی می‌کرد. مادر و بچه، صبح تا شام، دنبال همدیگر می‌افتادند و تو یک تکه‌جا، می‌رفتند و برمی‌گشتند. چند روزی بود که ماهی کوچولو تو فکر بود. یک روز صبح به مادرش گفت: من باید بروم تا ته جویبار و دریا را پیدا کنم.

مادر ترسید؛

ماهی سیاه گفت: زندگی یعنی اینکه تو یک تکه جا، هی بروی و برگردی تا پیر شوی و دیگر هیچ!

ماهی سیاه کوچولو در پی کشف دنیا به راه افتاد …

‌‌ماهی سیاه کوچولو الهام بخش فرزندانمان برای درک معنای اصیل زندگی حتی در سخت‌ترین شرایط است.

بازگشت به بخش معرفی کتاب