شناسنامه کتاب

تحلیلگر کتاب : سحر سلطانی، پژوهشگر کتاب کودک
تصویرگر : کامیلا اینگمان
نام کتاب : سفر
نویسنده : ورونیکا سالیناس
مترجم : سحر ترهنده
ناشر : فاطمی

تحلیل کتاب

کتاب «سفر» با یک جمله‌ تکان‌دهنده آغاز می‌شود: شاید روزی مجبور شوی جایی را که در آن زندگی می‌کنی، ترک کنی …

این جمله، همان ابتدا خواننده را در فکر فرو می‌برد و ذهن کودک را درگیر می‌کند که اگر قرار باشد محیط آشنای همیشگی را ترک کند، چه می‌شود؟

کتاب «سفر» داستانِ شخصیتی‌ست که در شرایط امن و آرامی به سر می‌برد. ناگهان باد تندی او را از روی زمین بلند می‌کند و در سرزمین بیگانه و ناشناخته‌ای فرو می‌آورد. کتاب ما را با فلسفی‌ترین و عمیق‌ترین پرسش زندگی روبه‌رو می‌کند: «من کی‌ام؟»

سفر در ادبیات و فلسفه جهان جایگاه ویژه‌ای دارد از طی طریق سیمرغ در منطق الطیر عطار تا افسانه‌های نیلز، مهاجرت و بلوغش با غازهای وحشی و پینوکیو به دنبال پدر ژپتو که همه منجر به خود‌آگاهی می‌شوند، وجه تشابه همه این موارد حرکت از خود به جهان و از جهان به خود است.

مرغ مهاجر باشی یا پشه، ماهی یا موش، یک روز اینجا هستی و روز دیگر شاید در جایی دیگر باشی، تنها چیزی که با خودت می‌بری «من» خودت است.

دنیایت را جوری بساز که این «من» را بشناسی و هرجایی باشی بتوانی با این «من» خود سر کنی.

بازگشت به بخش معرفی کتاب