کارگاه فلسفه برای کودکان (فبک)

اگر به کودکان خود نیاموزیم که برای خود فکر کنند، به زودی کسانی پیدا
خواهند شد که به جای آن ها فکر خواهند کرد.

“ایمانوئل کانت”

کارگاه فلسفه برای کودکان (فبک)

اگر به کودکان خود نیاموزیم که برای خود فکر کنند، به زودی کسانی پیدا
خواهند شد که به جای آن ها فکر خواهند کرد.

“ایمانوئل کانت”

تسهیلگر

پدیده محمدی

نوشین ایزدپناه

مکان و نوع برگزاری

تجریش، خ دربندی، ساختمان رضوان

حضوری

هزینه کارگاه

مدت : 5 جلسه

هزینه :1,250,000 تومان

زمانبندی

روزها : پنج شنبه ها

ساعت :

7 تا 9 سال   09:30 تا 10:30

4 تا 6 سال   11:00 تا 12:30

گروه سنی

7 تا 9 سال

4 تا 6 سال

گروه سنی

7 تا 9 سال

4 تا 6 سال

زمانبندی

روزها : پنج شنبه ها

ساعت :

7 تا 9 سال        09:30 تا 10:30

4 تا 6 سال        11:00 تا 12:30

هزینه کارگاه

مدت : 5 جلسه

هزینه :1,250,000 تومان

مکان و نوع برگزاری

تجریش، خ دربندی، ساختمان رضوان

حضوری

تسهیلگر

پدیده محمدی

نوشین ایزدپناه

چرا کارگاه فلسفه برای کودکان

Discovering the mysteries of nature

«چرا می‌خواهیم کودکانمان اهل تفکر باشند؟»
این اولین پرسش اساسی است که پدران، مادران و مربیان باید به آن بیندیشند. این پرسش پاسخ‌های زیادی دارد، واقعیت این است که ممکن نیست ما تمام دانش لازم برای تصمیم‌گیری در موقعیت‌های سرنوشت‌ساز را در اختیار آن‌ها قرار دهیم، ضمن اینکه ما همیشه همراه آن‌ها نخواهیم بود.

در کارگاه فلسفه برای کودکان، ما به دنبال یاد دادن آموزه‌های فلاسفه نیستیم، اینجا می‌خواهیم از طریق مشارکت به جستجوی جواب سوالات بچه‌ها و بازتولید سوالات بیشتر بپردازیم. ما به سوالات پاسخ نمی‌دهیم، بلکه سوالات را غنی‌تر می‌کنیم و در واقع تسهیلگری می‌کنیم تا کودکان با روش «هم‌یارانه» جواب‌ها را کشف کنند و در این فرایند، ژرف اندیشی، تحلیل و استدلال‌ورزی را بیاموزند.

انتظار داریم کودکان در این کارگاه

  • مشاهده‌گری را تمرین کنند.
  • شنونده فعال بودن را یاد بگیرند.
  • پذیرش طیف جواب‌ها را جایگزین قطعیت در یک پاسخ کنند.
  • به صورت انفرادی بیندیشند و ایده‌هایشان را بر ایده سایرین بنا نهند.
  • فرصت تولید پاسخ‌های ذهنی خود را داشته باشند و از درگیر شدن با پیش‌فرض‌ها بپرهیزند.
  • با مفهموم حلقه امن کندوکاو و گفتگو آشنا شوند.

قوانین حضور در کارگاه

  • انصراف فراگیر ۴۸ ساعت قبل از شروع کارگاه، شامل عودت وجه نمی‌شود.
  • حضور به موقع در روزهای برگزاری کارگاه الزامی است.
  • برنامه‌های اعلام شده با توجه به شرایط غیر مترقبه و عوامل محیطی قابل جابجایی است.