کارگاه تئاتر

بدون امتیاز 0 رای
1,400,000 تومان

نمایش هم‌زاد انسان است، درست از دوران غارنشینی، مفاهیم نمایشی، حول محور پرستش، شکار، توتم و غیره انجام شده است. بشر در آن زمان به دلیل عدم آگاهی از چرخه طبیعت و تغییر فصول، ترس و بیم فراوان داشته و بدین جهت برای باروری زمین، ریزش باران، گذر از فصل سرد به آیین پناه می‌آورد، بعدها به این‌گونه از آیین، نمایش گفته شد.

1,400,000 تومان

خلق آثار هنری از زباله ها

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

در دل سنگ‌ها پیش از حضور من مجسمه‌ها پنهان بود من فقط آن‌ها را خوب نگاه کردم و تراشیدم.  میکل آنژ

250,000 تومان

نمایش خلاق

بدون امتیاز 0 رای
1,350,000 تومان

تمرین مهارت‌های زندگی
نمایش هم‌زاد انسان است، درست از دوران غارنشینی، مفاهیم نمایشی، حول محور پرستش، شکار، توتم و غیره انجام شده است. بشر در آن زمان به دلیل عدم آگاهی از چرخه طبیعت و تغییر فصول، ترس و بیم فراوان داشته و بدین جهت برای باروری زمین، ریزش باران، گذر از فصل سرد به آیین پناه می‌آورد، بعدها به این‌گونه از آیین، نمایش گفته شد.

1,350,000 تومان

کارگاه فلسفه برای کودکان در طبیعت

بدون امتیاز 0 رای
1,400,000 تومان

اگر به کودکان خود نیاموزیم که برای خود فکر کنند، به زودی کسانی پیدا خواهند شد که به جای آن ها فکر خواهند کرد.

1,400,000 تومان

کارگاه بوم شناس شو

بدون امتیاز 0 رای
630,000 تومان

۳۰۰۰۰۰ گیاه 🌱، ۱۰۰۰۰۰۰ حشره 🦗،۲۵۰۰۰ ماهی 🐠، ۹۸۰۰ پرنده 🦉، ۷۸۰۰ خزنده 🐍، ۴۷۰۰ دوزیست 🐸، ۴۶۰۰ پستاندار 🐘، بی‌شمار نرم‌تن، قارچ‌ها، جلبک‌ها، میکروارگانیسم‌ها و میلیون‌ها گونه‌ای که هنوز کشف نشده!

 

برای بوم شناس شدن آماده‌ای؟

630,000 تومان

کارگاه فلسفه برای کودکان (فبک)

بدون امتیاز 0 رای
1,250,000 تومان

اگر به کودکان خود نیاموزیم که برای خود فکر کنند، به زودی کسانی پیدا خواهند شد که به جای آن ها فکر خواهند کرد.

1,250,000 تومان

منجم شو در آسمان‌نمای گنبد مینا

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان

کشف آسمان و آنچه در آن می گذرد، یکی از لذت‌های جدانشدنی انسان‌ها از آغاز آفرینش بوده است. نیازی به دانستن علم نجوم نیست تا عاشق آسمان شد.

250,000 تومان

تفکر سیستمی

بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان

ویژه پدر، مادر، مربیان و علاقه مندان

400,000 تومان