خلق آثار هنری از زباله ها

در دل سنگ‌ها پیش از حضور من مجسمه‌ها پنهان بود من فقط آن‌ها را خوب نگاه کردم و تراشیدم.  میکل آنژ