وقتی می‌گوییم ایران چهارفصل است دقیقاً در مورد چه چیز صحبت می‌کنیم؟ در هرلحظه از زمان می‌توان نشانه‌های هر فصلی را دست‌کم در یک‌گوشه از ایران بازجست.

در نیمه تابستان، زمانی که فرا رفتن دما از شصت درجه سانتی‌گراد، کویر لوت را به قطب حرارتی کره زمین تبدیل کرده است، در علم‌کوه زبانه‌های یخی هنوز حتی تا ارتفاع کمتر از سه هزار متر هم مشاهده می‌شوند. در این زمان در ارسباران صدای پای پاییز شنیده می‌شود و اندک‌اندک برگ و بار گیلاس بُنان فرومی‌ریزد. در چابهار اما همه‌چیز بهاری است و انبه‌ها از همیشه پربرگ‌وبارتر شده‌اند.

دو رشته‌کوه بلند البرز و زاگرس، دو پهناب وسیع خزر و خلیج‌فارس و دو دشت گسترده کویر و لوت چشم‌انداز ایران را شکل داده است. در شمال غرب، جایی که البرز و زاگرس به هم می‌پیوندند همه‌چیز برای جلوه‌گری چشم‌اندازهای کوهستانی مشابه آلپ فراهم است.

زاگرس خاستگاه دیرپاترین شیوه‌های کوچ‌نشینی در جهان است.

دو بیابان دشت کویر در مرکز و کویر لوت در جنوب شرق ایران است. ازنظر گرمای هوا، کمی پوشش گیاهی و اندک بودن بارش، این دو بیابان، به‌ویژه کویر لوت، بیابان‌ترین بیابان‌های جهان به شمار می‌آیند و بیابان‌های مشهوری همچون صحرای آفریقا، ربع‌الخالی عربستان، آتاکاما در شیلی و نوادا در آمریکا نیز از این نظر با آن‌ها قابل‌ مقایسه نیستند.