ماجراجو شو

مستندهای بقاء در طبیعت را دیده‌اید که ماجراجو بدون هیچ وسیله‌ای فقط با یک نقشه و قطب‌نما در جنگل‌ رها می‌شود و می‌گویند سه روز بعد در گرای … منتظرت هستیم؟! نگران نباشید قرار نیست بچه‌ها در طبیعت رها شوند ما فقط می‌خواهیم، با تجربه سفر ماجراجویانه بقا در طبیعت، مرزهای اعتماد به نفس و توانایی‌های بچه‌ها را جابه‌جا کنیم.

در این سفر بچه‌ها آب رودخانه را تصفیه می‌کنند، کومه و جان‌پناه درست می‌کنند، بدون چادر و کیسه‌خواب در طبیعت می‌خوابند، گیاهان خوراکی را تا حدودی می‌شناسند، با چخماق آتش روشن می‌کنند، آتش را زنده نگه می‌دارند و از هم‌تیمی‌هایشان مواظبت می‌کنند. در این کارگاه‌ با ذکاوت و برنامه‌ریزی درست تسهیلگر، یه کار تیمی فوق‌العاده شکل می‌گیرد. بچه‌ها خودشان را به چالش می‌کشند و معمولا فراتر از حد انتظار ظاهر می‌شوند. بلوط شما رو به این ماجراجویی دعوت می‌کند.