دوستان من، دنیای من

ویژه کودکان معلول

داشتن احساس ناراحتی هنگامی که به شما گفته می شود که  فرزندتان  دارای نوعی معلولیت است احساسی طبیعی است اما ما معتقدیم که به عنوان والدین یک کودک معلول، می‌توانیم برای حمایت از فرزندمان که با معلولیت  روبرو است روی توانایی‌های کودک تمرکز کنیم.

هر کودک معلول دارای نقاط قوت فراوانی است. این توانایی‌ها ممکن است در انجام کارهای هنری، نوع شخصیت یا مهارت‌های حرکتی و جسمی خاصی در آنها باشد.

ما می‌توانیم از توانایی‌های کودکان برای کمک به رشد و بهبود نقاط ضعف کودک استفاده نماییم . نقاط ضعف کودک قسمت هایی از ناتوانی‌های کودک هستند که کودک بیشترین چالش را با آنها در طول زندگی خویش دارد.

همیشه یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های والدین دارای فرزندان معلول، نگرانی از آینده‌ی زندگی اجتماعی آنهاست. تمرکز ما در این دوره ها بر تقویت مهارت‌های ضروری زندگی اجتماعی این گروه از کودکان با استفاده از بازی‌ها و ابزار نمایشی است. هدف از برگزاری کارگاه‌ها رشد خودآگاهی و اجتماعی شدن آنها از طریق بازسازی موقیت‌های اجتماعی، تمرین و ارتباط در گروه با سایر کودکان در کنار شادی و تفریح به صورت عملی است. کودکی که در قالب یک گروه احساس امنیت کند برای رویارویی با مشکلات بیرونی نیز آمادگی بیشتر خواهد داشت.
این کارگاه ها در 3 دوره 8 جلسه‌ای برگزار خواهد شد.

اهداف کارگاه

  • تقویت و تمرین مهارت های کلامی و غیرکلامی
  • تقویت و تمرین گوش دادن فعال
  • تقویت و تمرین مهارت حل مسئله
  • تقویت و تمرین همدلی و مشارکت در گروه
  • ابراز احساسات، امیال و افکار

در پایان تلاش ما بر این خواهد بود که کودکان شرکت‌کننده در صورت امکان آثار نمایشی و پرفورماتیو خود را خلق می کنند.