فلسفه برای کودکان در طبیعت (فبک طبیعت)

«چرا می‌خواهیم کودکانمان اهل تفکر باشند؟»
این اولین پرسش اساسی است که پدران، مادران و مربیان باید به آن بیندیشند. این پرسش پاسخ‌های زیادی دارد، واقعیت این است که ممکن نیست ما تمام دانش لازم برای تصمیم‌گیری در موقعیت‌های سرنوشت‌ساز را در اختیار آن‌ها قرار دهیم، ضمن اینکه ما همیشه همراه آن‌ها نخواهیم بود.

در کارگاه فلسفه برای کودکان، ما به دنبال یاد دادن آموزه‌های فلاسفه نیستیم، اینجا می‌خواهیم از طریق مشارکت به جستجوی جواب سوالات بچه‌ها و بازتولید سوالات بیشتر بپردازیم. ما به سوالات پاسخ نمی‌دهیم، بلکه سوالات را غنی‌تر می‌کنیم و در واقع تسهیلگری می‌کنیم تا کودکان با روش «هم‌یارانه» جواب‌ها را کشف کنند و در این فرایند، ژرف اندیشی، تحلیل و استدلال‌ورزی را بیاموزند.

 

‌‌
✅ انتظار داریم کودکان در این کارگاه:
– مشاهده‌گری را تمرین کنند.
– شنونده فعال بودن را یاد بگیرند.
– پذیرش طیف جواب‌ها را جایگزین قطعیت در یک پاسخ کنند.
– به صورت انفرادی بیندیشند و ایده‌هایشان را بر ایده سایرین بنا نهند.
– فرصت تولید پاسخ‌های ذهنی خود را داشته باشند و از درگیر شدن با پیش‌فرض‌ها بپرهیزند.
– با مفهموم حلقه امن کندوکاو و گفتگو آشنا شوند.