دنیاتو حس کن

شناخت حواس پنج‌گانه در طبیعت

تمام ارتباط ما با محیط از طریق حواس پنج‌گانه صورت می‌گیرد، در دوره‌های رشد ذهنی کودک، برقرای تماس فیزیکی با محیط، اولین مرحله‌ی شکل‌گیری شناخت است‌. همین اولین‌ بودن مقام مهم‌ترین‌ را نیز برای دوره‌ی کودکی درپی دارد. وقتی از تماس فیزیکی صحبت می‌کنیم منظورمان لامسه به تنهایی نیست. تمام حواس پنج‌گانه تماس با محیط را مقدور می‌کنند.

شنیدن، دیدن، بوییدن، لمس کردن و چشیدن، توانمندی‌های ارزشمند، لذت آفرین و یاری رسان ما در برقراری ارتباط با محیط پیرامونمان هستند.

در این کارگاه سعی داریم کودکان با حس‌های پنج‌گانه‌شان بیش از پیش آشنا شوند و یاد بگیرند چطور از حس‌هایشان به بهترین شکل استفاده کنند، در مرحله‌ی بعدی از حس‌هایشان برای شناخت محیط بهره ببرند و در آخر یاد بگیرند چه‌گونه با حس‌هایشان برای تفکر غیرعینی برنامه‌ریزی کنند. استفاده‌ی درست از حس‌های پنج‌گانه دروازه‌ی ورود به تفکر صحیح در بزرگسالی‌ست. اگر کودکان یاد بگیرند پایه‌های کشف خود را درست بنیان بگذارند و از ابزار کشف خود درست استفاده کنند، انتظار بیشتری از کودکانمان خواهیم داشت که در آینده استدلال، تخیل و تفکر منطقی‌تر و ژرف‌تری داشته باشند.
این کارگاه در دو بخش درون‌کلاس و طبیعت برگزار خواهد شد. بلوط در این کارگاه این فرصت را ایجاد می‌کند، که بچه‌ها در محیط ایمن در طبیعت کندوکاو کنند، عناصر موجود در طبیعت را با حواسشان بشناسند، گیاهان را لمس کنند، درختان را در آغوش بگیرند، آب بازی کنند، جانوران مختلف را ببینند، لمس کنند و با خاک، سنگ، چوب و سایر عناصر، ارتباط فیزیکی برقرار کنند. همچنین با هم‌سالان خود زیستِ گروهی داشته باشند. این کارگاه زیر نظر روانشناس کودک با همراهی راهنمایان طبیعت‌گردی و تسهیلگر تخصصی کودک برگزار می‌گردد.

اهداف کارگاه:
شناخت حس‌های پنج‌گانه
استفاده‌ی درست از حس‌ها
شناخت محیط با کاربرد حس‌ها
خیال‌پردازی از طریق حس‌ها